Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Last additions - elibrary
Anapanasati_VenPasano.pdf
Anapanasati_VenPasano.pdfอานาปานสติ1771 viewsพระปสนฺโน ภิกขุ

บันทึกการอบรมการปฏิบัติอานาปานสติ เป็นเวลา ๘ วัน ซึ่งพระปสันโน เป็นผู้นำการอบรมในครั้งนี้ โดยที่ คำสอนของท่าน มีค่าเป็นประโยชน์ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง สำหรังผู้ที่ฝึกปฏิบัติธรรมทั้งผู้เคยปฏิบัติและผู้เริ่มปฏิบััติใหม่
Jan 12, 2014
Prawat_Satna.pdf
Prawat_Satna.pdfประวัติศาสนา1546 viewsพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)Nov 06, 2013
Latthi_Khong_Phuean.pdf
Latthi_Khong_Phuean.pdfลัทธิของเพื่อน ภาค ๔ ตอน ๑1209 viewsเสฐียรโกเศศ และนาคประทีปNov 06, 2013
Kan_Nai_Phraphutthasatsana.pdf
Kan_Nai_Phraphutthasatsana.pdfว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา1123 viewsพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์Nov 06, 2013
Thangpontook.pdf
Thangpontook.pdfทางพ้นทุกข์1103 viewsเด็กน้อยในแดนธรรม

การเกิดขึ้นมาในโลกมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือการเข้าถึงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยแม่ทัพที่สำคัญคือ ใจ การฝึกใจทำได้โดยการภาวนา พิจารณากายและใจ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวคือปัจจุบัน รู้เท่าทันกิเลส และให้เป็นกลางต่อกิเลสและอุปทานที่เกิด สามารถปฏิบัติได้แม้จะอยู่ในเพศฆราวาส หากปฏิบัติก็จะเห็นสัจธรรม และพ้นทุกข์ ได้จริงๆ
Nov 06, 2013
patibat.pdf
patibat.pdfการปฎิบัติคือบทพิสูจน์831 viewsดร. สนอง วรอุไร

หากต้องการจะมีชีวิตที่ทวนกระแสโลกเข้าถึงพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ต้องนำตัวเข้ามาปฏิบัติธรรม และเมื่อใดที่เข้า ถึงมรรคผลแห่งธรรม เมื่อนั้นการปฏิบัติจะเป็นบทพิสูจน์ได้ทั้งหมด
Nov 06, 2013
lp_panya.pdf
lp_panya.pdfทุกชีวิต... เป็นเช่นนั้นเอง981 viewsพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ)

... ชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้ เกิดใหม่ก็ยังดี สดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส่ แล้วก็โตขึ้น โตขึ้น แต่ผลที่สุดก็โรยไปกองอยู่ที่ป่าช้า
นั้นคือชีวิต ชีวิตก็เหมือนกับดอกไม้ ร่วงแล้วเค้าก็กวาดเอาไปทิ้งที่กองขยะ ไม่สาระต่อไป...
Nov 06, 2013
kanlayanatam_22.pdf
kanlayanatam_22.pdfพระธรรมเทศนาชุด ปฏิบัติการทางจิต961 viewsพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)Nov 06, 2013
haitanF.pdf
haitanF.pdfให้ทานเพื่ออะไร873 views...การให้ทานเป็นขั้นแรกของการสร้างสมอบรมบารมี โดยเริ่มต้นจากการรู้จักสละแบ่งปันวัตถุ แล้วพัฒนาไปสู่การรู้จักให้อภัย จนกระทั่งเป็นผลทำให้จิตใจพัฒนาไปสู่การสละสิ่งไม่ดี สิ่งเศร้าหมองและกิเลสในใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องการ ให้ทานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหันมาศึกษา ส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมคำสอนเกี่ยวกับการให้ทานจากพระไตรปิฎก ไว้ด้วย เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและความยินดีในการให้ทานให้ยิ่งๆขึ้นไปอีก...Nov 06, 2013
book_30.pdf
book_30.pdfหลวงปู่เล่าเรื่อง933 viewsพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

“ การที่เทวดาอินทร์พรหมจะช่วยมนุษย์เราน่ะ มนุษย์เราต้องช่วยตนเองให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสั่งสมบุญให้มากซะก่อน ” คำสอนจากพระกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่น เคยได้ปฏิบัติรับใช้และมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นโดยตรง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อธรรมส่วนหนึ่งของท่าน อันเป็นธรรมะของพระสุปฏิปันโน ซึ่งความดีของท่าน แม้แต่เทพยดาและพวกกายทิพย์อย่างพญานาค ยังอดไม่ได้ที่จะอนุโมทนาและชื่นชม “
Nov 06, 2013
516 files on 52 page(s) 1