Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Last additions - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Paibuddhasasana.pdf
Paibuddhasasana.pdfภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย556 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...เมื่ออยู่กับความเป็นจริง ก็ต้องยอมรับว่าภัยมีทั้งจากข้างนอกและเกิดขึ้นได้ข้างใน ต้องไม่ประมาทป้องกันแก้ไขทั้งสองด้าน จริงอยู่ ภัยที่เกิดภายในสำคัญที่สุด เพราะถ้าไม่ทำบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง ถึงไม่มีใครมาทำอะไรบ้านเรือนก็พังได้ บางทีก็เผาบ้านตัวเองเสียเลย แต่กระนั้นถึงจะสร้างบ้านแข็งแรงมากเท่าใด ถ้ามีโจรผู้ร้ายภายนอกก็ต้องระวังป้องกัน แม้แต่ปลวกก็ยังต้องดูแลระวังไว้...
Oct 05, 2013
Nitisat_NaeoPhut.pdf
Nitisat_NaeoPhut.pdfนิติศาสตร์แนวพุทธ1104 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...
Oct 05, 2013
BuddhaSolutionBi.pdf
BuddhaSolutionBi.pdfพุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ ๒๑1049 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
Oct 05, 2013
Ruchak_Phraphutthasatsana.pdf
Ruchak_Phraphutthasatsana.pdfถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที552 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลัก องค์กิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า ...
ทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข
สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมีหน้าที่ ปหานะ กำจัดแก้ไข
นิโรธ เรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บำราศทุกข์ เป็นสุขมากขึ้นๆ
มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทำ
Oct 04, 2013
khunbida.pdf
khunbida.pdfคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล581 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข...
Oct 04, 2013
KhumueChiwit.pdf
KhumueChiwit.pdfคู่มือชีวิต1178 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ส่วนที่ท่านที่ประจักษ์แจ้งสมบูรณ์ในการมองชีวิต จะมีท่านทีต่อชีวิตและความตาย ตายนัยแห่งธรรมภาษิตที่ว่า "จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือนร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"...
Oct 04, 2013
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdf
ChuanKhunPho_khunMae_Pai_WaiPhra.pdfชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระ654 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้ ถูกทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูป ซึ่งเป็นวัตถุที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยที่คุณชาคริต อาชวอำรุง เป็นผู้รวบรวม
Oct 04, 2013
Choetchu_PhrakhunMae.pdf
Choetchu_PhrakhunMae.pdfถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นหวัง643 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้ ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีงามนี้กำลังลดน้อยลงหรือจะหมดไป จึงน่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นฝังลึกลงไปในใจ ทำให้พระคุณแม่มีความหมายอย่างยิ่ง และกำลังมีอิทธิพลมาก จนกระทั่งเมื่อพูดขึ้นมาว่า "แม่" จะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดี เช่น ความโกรธ ให้หมดไป...
Oct 04, 2013
Chiwit_Thi_Sombun.pdf
Chiwit_Thi_Sombun.pdfชีวิตที่สมบุรณ์784 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เมื่อเรามีชีวิตและอยู่ในโลก ก็ต้องรู้จักชีวิตและรู้จักโลกนั้นให้ชัดเจนตามเป็นจริง อย่างที่ว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตนั้น เราจะได้ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องจริงๆ ทั้งทางจิตใจและในการดำเนินชีวิต เมื่อได้สร้างสรรค์วัตถุและทำ ความดีกันมาแล้ว ก็ควรเข้าถึงความจริงกันให้จริงๆ ด้วย จึงจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ แล้วก็จะทำ ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ โดยมีจิตใจที่เป็นอิสระเหนือโลกธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ และมีความสุขที่สมบูรณ์
Oct 04, 2013
Chiwit_Thi_Sangsan.pdf
Chiwit_Thi_Sangsan.pdfชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์678 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือ เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์รวมเล่มมาจาก :- ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด- ชีวิต...
Oct 04, 2013
43 files on 5 page(s) 3