Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Last additions - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdf
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdfชีวิตคู่ที่มีคุณค่า845 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท
๑. ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คื่อความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข
๒. ความรักประเภทที่สอง.....คื่อความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย
Oct 04, 2013
CharikBun_CharuekTham.pdf
CharikBun_CharuekTham.pdfจาริกบุญ จารึกธรรม927 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือ "จาริกบุญ จารึกธรรม" นี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางและแสดงธรรมกถา ในการจาริกนมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุญจริยาในการจาริกนมัสการพระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถานและพุทธเจดีย์ทั้งหลายในชมพูทวีป ช่วยเพิ่มพูนความรู้เข้าใจในพระพุทธศาสนาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอันพึงรู้ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
Oct 04, 2013
ChakDaiKhapdanYukIT.pdf
ChakDaiKhapdanYukIT.pdfจักรใดขับดันยุคไอที703 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ธรรมกถาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ในงานทำบุญเข้าพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เดิมตั้งชื่อเรื่องว่า "เอาวงกลมมาหมุนพาเราไป แต่อย่าให้ตัวหมุนติดอยู่ในวงกลม"
Oct 04, 2013
RueangNueaSamanWisai.pdf
RueangNueaSamanWisai.pdfเรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา594 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...
Oct 02, 2013
Phochachong.pdf
Phochachong.pdfโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ603 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณ ซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน...

...ในทางตรงข้าม คือในทางที่ดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็กลับมาช่วยกาย เช่น ในยามเจ็บป่วย ถ้าจิตใจสบาย เช่น มีกำลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่เป็นมาก ก็กลายเป็นน้อย หรือที่จะหายง่ายขึ้น.
Oct 02, 2013
Laorian_Thamngan_KanPai.pdf
Laorian_Thamngan_KanPai.pdfเล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร550 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็
Oct 02, 2013
Khwamrunraeng_KoetChak_KhwamOn-ae.pdf
Khwamrunraeng_KoetChak_KhwamOn-ae.pdfความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ และวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป539 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม? อ่อนแออย่างไร? ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้ จับหลักเอาไว้ไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา ก็ไปแล้ว ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า เอาแต่ใจตัว...

...ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย
Oct 02, 2013
KhwamchingHaengChiwit.pdf
KhwamchingHaengChiwit.pdfความจริงแห่งชีวิต617 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ความจริงแห่งชีวิต พร้อมปาฐกถาธรรม พินัยกรรมชีวิต ผลต่อศาสนา เรื่องช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับสัจธรรม และความตายที่มีความไพเราะงดงาม ประดุจดังวรรณคดี มีความเทียบอุปมาอุปมัยที่ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
Oct 02, 2013
Khrongruean_KhrongRak.pdf
Khrongruean_KhrongRak.pdfครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ ด้วยครองธรรม766 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ฆราวาสธรรม แปลว่า หลักธรรมสำคัญสำหรับการครองเรือนหรือหลักธรรมสำหรับฆราวาสนั่นเอง ตรงไปตรงมา ฆราวาสธรรม ก็คือธรรมสำหรับฆราวาส ที่จริง ฆราวาสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุคคล แต่แปลว่าการครองเรือน ธรรมะสำหรับการครองเรือน และไม่ใช่เฉพาะคู่ครอง ชาวบ้านทุกคนต้องใช้ทั้งนั้น โดยเฉพาะก็เริ่มจากผู้ที่มามีชีวิตร่วมกัน
Oct 02, 2013
KhonThaiYukIT.pdf
KhonThaiYukIT.pdfคนไทย ยุคไอที644 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือมาจาก การนำเอาปาฐกถาธรรมและคำบรรยายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ๓ เรื่อง ต่างวาระกัน ได้แก่
1. ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
2. ไอที : ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา
3. คนไทยกับเทคโนโลยี
นำมารวมเป็นเล่มเดียว โดยมีการปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น และแทรกเสริมเนื้อความบางแห่ง รวมทั้งเพิ่มคำกำกับภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า เนื่องด้วยทั้งสามเรื่องเข้ากันได้ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงนำมาจัดพิมพ์รวมกันในชื่อ "คนไทย สู่ยุคไอที"
Oct 02, 2013
43 files on 5 page(s) 4