Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Last additions - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdf
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdfหัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของ "สิริวยาส"586 viewsอนุสรณ์ในงานธรรมสมโภช ฉลองชนมวรษ ๘๐ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุOct 10, 2013
40_Khumue_KansueksaPhutthasatsana.pdf
40_Khumue_KansueksaPhutthasatsana.pdfคุ่มือการศึกษาพุทธศาสนา636 viewsพุทธทาสภิกขุ

...คำว่า "คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" มีความหมาย ๒ อย่าง คือ คู่มือศึกษาพุทธศาสนา ในความหมายกว้าง ที่ครอบคลุมหมดทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ คือเป็นคู่มือที่กินความกว้างทั้งการศึกษาเรื่องปริยัติ อันเป็นการเล่าเรียนพระคัมภีร์ คัมภีร์ปกรณ์ ต่างๆ ก็ดี ศึกษาเรื่องปฏิบัติแง่ต่างๆ ก็ดี และศึกษาเรื่องปฏิเวธ คือผลของการปฏิบัติก็ดี ก็รวมเรียกว่า คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา...
Oct 10, 2013
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdf
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี1308 viewsโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์

...ความเจริญ การพัฒนาในโลก มันเป็นไปในทางผิด ผิดคือไปเป็นทาสของกิเลส ไปตามใจตัวเอง เห็นแก่ตัวกูของกู ถ้ายิ่งเจริญในแบบนี้แล้วก็ยิ่งไม่มีสันติภาพ การค้นคว้า ก็ก้าวหน้า คิดดูซิ การศึกษาก็ก้าวหน้า การค้นคว้าก็ก้าวหน้า การประดิษฐ์ของใหม่ๆก็ก้าวหน้า การผลิตขึ้นมาเป็นภูเขาเลากา ด้วยอำนาจเครื่องจักรนี้มันก็ก้าวหน้า แต่ก้าวหน้ามาอย่างไร มาเท่าไร มันก็ก้าวไป เป็นทาสของกิเลส...
Oct 09, 2013
WithiPrachathippatai.pdf
WithiPrachathippatai.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง875 viewsโดยพุทธทาสภิกขุ
กวีวงศ์ รวบรวมเรียบเรียง

...สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้น คือ ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา โดยไม่ต้องใช้อาชญา แต่ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่า มันเป็นระบบ ที่ต้องจัดต้องทำขึ้น นี้อย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้นหมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้หมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา ไม่ใช่เพื่อคน 2-3 คน แล้วก็อยู่กันโดยปราศจากปัญหา...
Oct 09, 2013
18_PloiWang.pdf
18_PloiWang.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๘ ปล่อยวาง955 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การศึกษาให้เข้าใจเรื่องกิเลสส่วนที่เป็นเหตุให้ยึดถือ หรือที่เรียกว่า "อุปาทาน" นี้แหละเสียก่อน จะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจพุทธศาสนาได้ชัดเจน ลึกซึ้งถึงที่สุด และโดยง่าย...
Oct 08, 2013
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdf
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๗ สุขภาพทางจิตวิญญาณ496 viewsพุทธทาสภิกขุ

...พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง สัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชา คนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างๆ กัน แม้จะมากมายอย่างไร ก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทางเยียวยาได้...
Oct 08, 2013
16_Kan_Thamngan.pdf
16_Kan_Thamngan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๖ การทำงาน823 viewsพุทธทาสภิกขุ

...การทำงานนั้น คือการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไร ระดับไหน ถ้าเป็นการงานที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ ทำการงานอยู่ที่ไหนโดยบริสุทธิ์ใจ เป็นการงานตามความหมายที่ถูกต้อง อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรม...
Oct 08, 2013
14_KhwamTai.pdf
14_KhwamTai.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๔ ความตาย707 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความตายของภาษาคน คือ ตายทางร่างกายนี้แล้วเข้าโลง นั้นจะไม่มี ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิริยาเช่นนั้น แต่มันหมดความหมาย ไม่มีความหมายเป็นความตายสำหรับขู่คนให้กลัว มันเป็นเพียงความสลายของเปลือกที่ไร้ค่าไร้ความหมาย...
Oct 08, 2013
13_KhwamThuk.pdf
13_KhwamThuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๓ ความทุกข์682 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความทุกข์ทำให้เราฉลาดขึ้น ความทุกข์ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น ถ้าฆราวาสเต็มไปด้วยความทุกข์ ก็ต้อนรับมันในลักษณะนี้ ในลักษณะที่ทำให้ฉลาด หรือในลักษณะที่ทำให้บุคคล เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
Oct 08, 2013
12_KhwamSuk.pdf
12_KhwamSuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๒ ความสุข786 viewsพุทธทาสภิกขุ

ความเอ๋ย ความสุข
ใครๆ ทุก คน,ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
"แกก็สุข, ฉันก็สุข ทุกเวลา"
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ

ถ้าเราเผา ตัวตัญหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่ เอยฯ
Oct 08, 2013
56 files on 6 page(s) 4