Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > นิตยสารธรรมะใกล้ตัว
dharmamag_53b.pdf
dharmamag_53b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๓515 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการมองโลกในแง่ดีช่วยให้มีความสุขขึ้นได้จริงหรือไม่ ตามด้วยคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหม และสุดท้ายเมื่อรู้จักวิธีสร้างเสน่ห์ทั้งจากรูปกายและจิตใจ บทต่อไป มาเรียนรู้การเลือกคนที่ใช่กัน
dharmamag_54b.pdf
dharmamag_54b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๔514 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคำถามน่าสนใจ จากนักศึกษาปริญญาโท กับผู้คุมนักโทษชายที่ใผ่ในธรรม ตามด้วยมาอ่านนวนิยายอิงธรรมะ ของความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงต่างเมือง จะเป็นอย่างไร ติดตามบทที่ ๑๓, ๑๔ ได้ในฉบับนี้ และสุดท้ายมาย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร
dharmamag_55b.pdf
dharmamag_55b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๕551 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับเรื่องราวในชาดกบางครั้งอ่านแล้วเหมือนิทาน ไม่ทราบว่าเป็นไปได้แค่ไหน ตามด้วยรู้เฉพาะตนในท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง หากเจริญสติไม่ไหว จะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้สบายใจขึ้น และสุดท้าย ตามติดหลังจากพระธิดาองค์น้อยเสด็จออกตามลูกเสือน้อยแล้วจะเป็นอย่างไร ตามอ่านได้ในฉบับนี้
dharmamag_56b.pdf
dharmamag_56b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๖521 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม ในหน้า ๒๒ ตามด้วยรักแท้มีจริง ซึ่งจะพบกับตอนสุดท้ายของบทที่ ๓ เลือกคนที่ใช่ ได้ในฉบับนี้ ในหน้า ๒๖ และสุดท้ายมาฟังคุณวิลาศินีเล่านิทานชาดกเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต ในหน้า ๔๗
dharmamag_58b.pdf
dharmamag_58b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๘680 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการก่อนเกิดเป็นดังตฤณ ในหน้า ๑๙ และตามด้วยแง่คิดจาหนัง มาติดตาม "หนังรักในดวงใจ" เพื่อค้นหาคำตอบจากรักแท้มีจริง ในหน้า ๕๐ สุดท้าย เมื่อเราต้องอยู่กับโลกแล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างไร มุมมองของคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ในตอน เส้นทางคู่ขนานโลกและธรรม ในหน้า ๗๑
25 files on 3 page(s) 3