Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > นิตยสารธรรมะใกล้ตัว
Last additions - นิตยสารธรรมะใกล้ตัว
dharmamag_58b.pdf
dharmamag_58b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๘560 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการก่อนเกิดเป็นดังตฤณ ในหน้า ๑๙ และตามด้วยแง่คิดจาหนัง มาติดตาม "หนังรักในดวงใจ" เพื่อค้นหาคำตอบจากรักแท้มีจริง ในหน้า ๕๐ สุดท้าย เมื่อเราต้องอยู่กับโลกแล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างไร มุมมองของคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ในตอน เส้นทางคู่ขนานโลกและธรรม ในหน้า ๗๑Jun 20, 2010
dharmamag_56b.pdf
dharmamag_56b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๖420 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม ในหน้า ๒๒ ตามด้วยรักแท้มีจริง ซึ่งจะพบกับตอนสุดท้ายของบทที่ ๓ เลือกคนที่ใช่ ได้ในฉบับนี้ ในหน้า ๒๖ และสุดท้ายมาฟังคุณวิลาศินีเล่านิทานชาดกเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต ในหน้า ๔๗Jun 20, 2010
dharmamag_55b.pdf
dharmamag_55b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๕441 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับเรื่องราวในชาดกบางครั้งอ่านแล้วเหมือนิทาน ไม่ทราบว่าเป็นไปได้แค่ไหน ตามด้วยรู้เฉพาะตนในท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง หากเจริญสติไม่ไหว จะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้สบายใจขึ้น และสุดท้าย ตามติดหลังจากพระธิดาองค์น้อยเสด็จออกตามลูกเสือน้อยแล้วจะเป็นอย่างไร ตามอ่านได้ในฉบับนี้Jun 20, 2010
dharmamag_54b.pdf
dharmamag_54b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๔431 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคำถามน่าสนใจ จากนักศึกษาปริญญาโท กับผู้คุมนักโทษชายที่ใผ่ในธรรม ตามด้วยมาอ่านนวนิยายอิงธรรมะ ของความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงต่างเมือง จะเป็นอย่างไร ติดตามบทที่ ๑๓, ๑๔ ได้ในฉบับนี้ และสุดท้ายมาย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนครJun 20, 2010
dharmamag_53b.pdf
dharmamag_53b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๓427 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการมองโลกในแง่ดีช่วยให้มีความสุขขึ้นได้จริงหรือไม่ ตามด้วยคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหม และสุดท้ายเมื่อรู้จักวิธีสร้างเสน่ห์ทั้งจากรูปกายและจิตใจ บทต่อไป มาเรียนรู้การเลือกคนที่ใช่กันJun 20, 2010
dharmamag_52b.pdf
dharmamag_52b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๒451 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับข่าวน่ากลุ้ม เรื่องทหารกับตำรวจมีหน้าที่อะไรกันแน่ อย่างที่ซิมบับเว เข้ามีไว้ปล้นประชาช ในหน้า ๒๙ ตามด้วยมาร่วมฟังประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนดวงตัวเองได้ด้วยการกระทำดี ในหน้า ๓๔ และสุดท้ายมาหัดสร้างเสน่ห์ทางความคิดเพื่อสร้างเสน่ห์ทางใจ แม้ในเวลาหมั่นไส้ โกรธ หรือเกลียด ในหน้า ๒๓Jun 20, 2010
dharmamag_51b.pdf
dharmamag_51b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๑449 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัดป่าดีๆ ที่น่าไป ในหน้า ๑๐ ตามด้วยการเป็นทอมกับดี้ บรรลุธรรมได้ไหม ในหน้า ๒๓ และสดท้ายมาทำความรู้จักกับวิธีสร้างเสน่ห์สำหรับแต่ละเพศ ในหน้า ๒๗Jun 20, 2010
dharmamag_50b.pdf
dharmamag_50b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๐430 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับธรรมจากพระผู้รู้ ในตอนอ่านมาฟังมามาก จนรู้สึกสับสน หากจะเริ่มปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้าง และมาพบกับกรณีเฉพาะของจิตแพทย์กับการประยุกต์การเจริญสิตควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน และสุดท้ายมาพบวิธีสร้างเสน่ห์ให้กับตัวผ่านการพัฒนาตนเองทางอากัปกิริยา นัยน์ตา และน้ำเสียงJun 20, 2010
dharmamag_48b.pdf
dharmamag_48b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๘433 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับแง่คิดจากหนัง เป็นการตอนรับวันแม่ กับแง่คิดซึ้งๆ จากหนังซีรีส์เกาหลี เรื่อง Snow Flower - กว่าจะรู้ว่ารัก...แม่ ตามด้วยกับการพบเคล็ดลับปรับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยการสื่อสารอย่างมีสติ ใน ฉันรู้สึก สุดท้ายมาติดตามอ่านนิยายย้อยยุค "รัก พ.ศ. ๑๐๐" กันต่อในบทที่ ๔ และ ๕Jun 20, 2010
dharmamag_49b.pdf
dharmamag_49b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๙431 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการขอคำแน่นำเกี่ยวกับปัญหาที่ควรทราบเมื่อไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆ ตามด้วยมาตามอ่านหนังสือเล่าใหม่ของคุณดังตฤณ "รักแท้มีจริง" สุดท้ายมาติดตามความเป็นไปของพระธิดาองค์น้อยและเพือนหญิงกันต่อใน รัก พ.ศ. ๑๐๐ บทที่ ๖Jun 20, 2010
25 files on 3 page(s) 1