Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Last additions - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Withi_Su_Santiphap.pdf
Withi_Su_Santiphap.pdfวิถีสู่สันติภาพ693 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ถ้าคุณต้องการข้ามแม่น้ำนี้ไปฝั่งโน้น เพราะว่าหมู่บ้านที่คุณต้องการอยู่ฝั่งโน้น การข้ามแม่น้ำนี้จะยากหรือไม่ยากก็ตาม คุณก็ต้องข้าม กรณีนี้ มันจำเป็นแล้วจะมาอ้างความยากไม่ได้ คำถามมีได้แต่ว่า คุณจะไปหรือไม่ไป ถ้าคุณจะไปให้ถึง คุณก็ต้องข้ามมันไปให้ได้ ไม่ว่ามันจะยาก หรือไม่ยากก็ตาม...
Oct 06, 2013
Winai_ChaoPhut.pdf
Winai_ChaoPhut.pdfวินัยชาวพุทธ720 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

..."คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือ วินัยชาวบ้าน นี้ เป็นชุดคำสอนเดิม ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ใน สิงคาลหสูตร และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่า "พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน...
Oct 06, 2013
WisaiTham.pdf
WisaiTham.pdfวิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์575 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ปัจจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็น ชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก ราวกะถือลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนมีอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอรางไรก็ได้ แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไร หรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สำหรับเป็นเครื่องกำหนด หรือเป็นมาตรฐาน...
Oct 06, 2013
Winai.pdf
Winai.pdfวินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด870 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในหมู่มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว การปฏิบัติตามวินัย ก็คือ การเอาประโยชน์จากธรรมชาติใช้ได้นั่นเอง เมื่อเราปฏิบัติตามวินัยได้อย่างดี บนพื้นฐานแห่งธรรมแล้ว ก็จะทำให้สังคมมนุษย์เป็นไปด้วยดี...
Oct 06, 2013
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdf
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdfศิลปศาสตร์แนวพุทธ592 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี...
Oct 06, 2013
SamTrai.pdf
SamTrai.pdfสามไตร660 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเอง เราก็พัฒนาประโยชน์ส่วนรวมไปด้วย หน้าที่สองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติอยู่เสมอ...
Oct 06, 2013
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdf
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdfสร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ553 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ธรรมกถาพรวันเกิด ในหัวข้อวาสนาสร้างเองได้ นำมาผนวกกับเรื่อง อายุยืนอย่างมีคุณค่า ตีพิมพ์รวมเล่ม เพื่อเป็นพรวันเกิดที่มีคุณค่า ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาตน เข้าถึงธรรมที่ทำให้มีอายุยืน และสร้างความดีงามให้ชีวิตมีคุณค่า ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท...
Oct 06, 2013
RungArun_Khong_Kansueksa.pdf
RungArun_Khong_Kansueksa.pdfรุ่งอรุณของการศึกษา617 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
Oct 06, 2013
Salai_Khwamkhatyaeng.pdf
Salai_Khwamkhatyaeng.pdfสลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ661 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...
Oct 06, 2013
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdf
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdfรักษาใจยามป่วยไข้572 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น...
Oct 06, 2013
43 files on 5 page(s) 1