Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Last additions
WhatTheBuddhaTought_insightMeditake.mp3
WhatTheBuddhaTought_insightMeditake.mp3พระพุทธเจ้าสอนอะไร1162 viewsธรรมะบรรยาย เรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไร ในตอนสติปัฏฐาน ๔ โดยอาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์Jun 27, 2010
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3
Insight_Meditation_PhraKruKasemtham.mp3การเจริญสติปัฏฐาน 41434 viewsบรรยายธรรม เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อหาทางออกจากทุกข์ ของมนุษย์ โดยพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) จากสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยาJun 27, 2010
dharmamag_58b.pdf
dharmamag_58b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๘553 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการก่อนเกิดเป็นดังตฤณ ในหน้า ๑๙ และตามด้วยแง่คิดจาหนัง มาติดตาม "หนังรักในดวงใจ" เพื่อค้นหาคำตอบจากรักแท้มีจริง ในหน้า ๕๐ สุดท้าย เมื่อเราต้องอยู่กับโลกแล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างไร มุมมองของคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ในตอน เส้นทางคู่ขนานโลกและธรรม ในหน้า ๗๑Jun 20, 2010
dharmamag_56b.pdf
dharmamag_56b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๖414 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม ในหน้า ๒๒ ตามด้วยรักแท้มีจริง ซึ่งจะพบกับตอนสุดท้ายของบทที่ ๓ เลือกคนที่ใช่ ได้ในฉบับนี้ ในหน้า ๒๖ และสุดท้ายมาฟังคุณวิลาศินีเล่านิทานชาดกเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต ในหน้า ๔๗Jun 20, 2010
dharmamag_55b.pdf
dharmamag_55b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๕435 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับเรื่องราวในชาดกบางครั้งอ่านแล้วเหมือนิทาน ไม่ทราบว่าเป็นไปได้แค่ไหน ตามด้วยรู้เฉพาะตนในท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง หากเจริญสติไม่ไหว จะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้สบายใจขึ้น และสุดท้าย ตามติดหลังจากพระธิดาองค์น้อยเสด็จออกตามลูกเสือน้อยแล้วจะเป็นอย่างไร ตามอ่านได้ในฉบับนี้Jun 20, 2010
dharmamag_54b.pdf
dharmamag_54b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๔425 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคำถามน่าสนใจ จากนักศึกษาปริญญาโท กับผู้คุมนักโทษชายที่ใผ่ในธรรม ตามด้วยมาอ่านนวนิยายอิงธรรมะ ของความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงต่างเมือง จะเป็นอย่างไร ติดตามบทที่ ๑๓, ๑๔ ได้ในฉบับนี้ และสุดท้ายมาย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนครJun 20, 2010
dharmamag_53b.pdf
dharmamag_53b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๓424 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการมองโลกในแง่ดีช่วยให้มีความสุขขึ้นได้จริงหรือไม่ ตามด้วยคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหม และสุดท้ายเมื่อรู้จักวิธีสร้างเสน่ห์ทั้งจากรูปกายและจิตใจ บทต่อไป มาเรียนรู้การเลือกคนที่ใช่กันJun 20, 2010
dharmamag_52b.pdf
dharmamag_52b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๒448 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับข่าวน่ากลุ้ม เรื่องทหารกับตำรวจมีหน้าที่อะไรกันแน่ อย่างที่ซิมบับเว เข้ามีไว้ปล้นประชาช ในหน้า ๒๙ ตามด้วยมาร่วมฟังประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนดวงตัวเองได้ด้วยการกระทำดี ในหน้า ๓๔ และสุดท้ายมาหัดสร้างเสน่ห์ทางความคิดเพื่อสร้างเสน่ห์ทางใจ แม้ในเวลาหมั่นไส้ โกรธ หรือเกลียด ในหน้า ๒๓Jun 20, 2010
dharmamag_51b.pdf
dharmamag_51b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๑444 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัดป่าดีๆ ที่น่าไป ในหน้า ๑๐ ตามด้วยการเป็นทอมกับดี้ บรรลุธรรมได้ไหม ในหน้า ๒๓ และสดท้ายมาทำความรู้จักกับวิธีสร้างเสน่ห์สำหรับแต่ละเพศ ในหน้า ๒๗Jun 20, 2010
dharmamag_50b.pdf
dharmamag_50b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๐426 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับธรรมจากพระผู้รู้ ในตอนอ่านมาฟังมามาก จนรู้สึกสับสน หากจะเริ่มปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้าง และมาพบกับกรณีเฉพาะของจิตแพทย์กับการประยุกต์การเจริญสิตควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน และสุดท้ายมาพบวิธีสร้างเสน่ห์ให้กับตัวผ่านการพัฒนาตนเองทางอากัปกิริยา นัยน์ตา และน้ำเสียงJun 20, 2010
516 files on 52 page(s) 43