Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Top rated
PranyaWest_Middle.pdf
PranyaWest_Middle.pdfปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง2862 viewsหนังสือปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง ของอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์ และการเมือง ซึ่งมหาจุฬาราชวิทยาลัย ได้จำพิมพ์เป็นครั้งที่ ๕ แล้วนั้น เป็นหนังสือที่มีหลักวิชาที่มีคุณค่าทางวิชาการมาก โดยที่ในคำนำ ได้กล่าวว่า "ปรัชญาตะวันตก สมัยกลาง เป็นหนังสือใน ชุดปรัชญาตะวันตก โดยต่อเนื่องมาจาก ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ"33333
(13 votes)
WisaiTham.pdf
WisaiTham.pdfวิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์533 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ปัจจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็น ชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก ราวกะถือลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนมีอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอรางไรก็ได้ แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไร หรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สำหรับเป็นเครื่องกำหนด หรือเป็นมาตรฐาน...
33333
(3 votes)
BuddhaSolutionBi.pdf
BuddhaSolutionBi.pdfพุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ ๒๑1019 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นมา ได้เป็นไปในแนวทางของการสนองโลภะและโทสะเสียเป็นส่วนใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร ได้ถูกใช้ในการนำมากล่อมมนุษย์ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในความมัวเมาต่างๆ มากกว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง...
33333
(3 votes)
Buddha_life_29.jpg
Buddha_life_29.jpgการประชวรของพระพุทธเจ้า1360 viewsเมื่อเสด็จออกจากบ้านของนายจุนทะไปแล้ว ในการเดินทางไปสู่กรุงกุสินารา ซึ่งมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จปรินิพพาน ณ ป่าไม้สาละซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง พระศาสดาก็ทรงพระประชวร 33333
(6 votes)
Buddha_life_01.gif
Buddha_life_01.gifพระพุทธบิดาและพุทธมารดาในพิธีอภิเษกสมรส1764 viewsเจ้าชายสุทโธทนะ และเจ้าหญิงมหามายา เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรถ ณ อโศกอุทยาน
33333
(6 votes)
mankind.pdf
mankind.pdfHandbook for mankind829 viewsby Buddhadasa Bhikkhu

The present volume is one in a series of works by Ven.Buddhadhasa Bhikkhu of Chaiya. It is particularly suited to the reader who wishes to get a complete outline of Buddha-Dhamma expressed in straight forward language.

Particularly, valuable in the present work are the author's thoughts on Samsara, Karma and re-birth, subjects completely misunderstood by most western students of Buddhism

To anyone hoping to find in Buddha-Dhamma a guide to life rather than just an object of scholarly study, this "Handbook" is strongly recommended.
33333
(4 votes)
Tripitaka_Building_MCU_025.jpg
Tripitaka_Building_MCU_025.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา745 views33333
(2 votes)
ChoHaKhwamching.pdf
ChoHaKhwamching.pdfเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ731 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

"เจาะหาความจริงเรื่อง ศาสนาประจำชาติ" เป็นคำบรรยายพิเศษ ของพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประชุมสัมมนาเรื่อง "จิตสำนึกของชาวพุทธเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อเรื่องเดิมตามอาราธนาว่า "พุทธศ่าสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติไทย" แต่ในการพิมพ์เผยแพร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุดมธรรมนำจิตสำนึกของคนไทย"
33333
(2 votes)
Volume_1_04_Jan2011.pdf
Volume_1_04_Jan2011.pdfวารสารปัญญา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔820 viewsบรรณาธิการโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

วารสารปัญญาฉบับนี้ มีเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทความจากบรรณาธิการในวโรกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ และเรื่องกรรม
33333
(2 votes)
look_body_inside_the_body.mp3
look_body_inside_the_body.mp3พิจารณากายในกาย658 viewsธรรมบรรยายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2532 : ซึ่งเป็นการบรรยายในการกำหนดใจให้กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบัน33333
(2 votes)
447 files on 45 page(s) 36