Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Top rated
dharmamag_34b.pdf
dharmamag_34b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๔687 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑, ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้รู้จักกับเรื่องราวของน้ำใจอันงานที่แสดงออกผ่านน้ำเต้าหู้ใน น้ำเต้าหู้ถุงนั้น ตามด้วยคำทำนายของหมอดูมีผลกับใจเราหรือเปล่า ติดตามใน ดวง ดาว ความทุกข์ เป็นธรรม ท้ายสุดจะนำท่านไปย้อนรอยครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ในวัดบรมนิวาส อรัญวาสีแห่งกรุงเทพฯ ตอนที่ ๒33333
(2 votes)
dharmamag_35b.pdf
dharmamag_35b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๕632 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑, ในฉบับนี้ท่านจะได้พบกับหมอพีร์เผยเคล็ดลับการเป็นหมอดูด้วยความมีสัมมาทิฏฐิไม่หวั่นไหวไปกับทุกข์ของลูกค้า ตามด้วยทีมงานคอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสเปิดใจผ่านเส้นสายการ์ตูนน่ารัก น่าหยิกใน กิเลส(เล็กๆ) อย่าคิดว่าไม่สำคัญ สุดท้ายพบกับหนึ่งสถานที่ สองจิตใจกับการปลงใจปลิดชีวิตของคนบางคนใน ห้องเดียวกัน33333
(2 votes)
dharmamag_33b.pdf
dharmamag_33b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๓781 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับที่ ๐๓๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับบทความเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสูตร กวีธรรม สัพเพเหระธรรม ของฝากจากหมอ เรื่องสั้นอิงธรรมเรื่อง บัลลังก์หญ้า นำเที่ยววัดบรมนิวาส และธรรมฉบับการ์ตูน แบบแอนิเมชั่นฝีมือคนไทย33333
(2 votes)
Mahachula.pdf
Mahachula.pdfมหาจุฬาฯ ในอดีต945 viewsโดย จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

หนังสือนี้ จัดพิมพ์เ็ป็นอนุสรณ์ในงานฉลองที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สถาปนามาครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งนายจำนงค์ ทองประเสริฐ นิสิตรุ่นแรก ได้เขียน มหาจุฬาฯ ในอดีต ที่เป็นเหมือน บันทึกประวัติศาสตร์ เท่ากับเป็น การฟื้นความหลัง และเป็นการบันทึกข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏหลักฐาน และที่ผู้เขียนมีประสบการณ์
22222
(5 votes)
Buddha_life_32.jpg
Buddha_life_32.jpgการแจกพระบรมสารีริกธาตุ1799 viewsโทณพราหมณ์ ได้รับมอบหมายให้แจกพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารแก่อาณาจักรต่างๆ ซึ่งส่งทูตมาขอรับส่วนแบ่ง22222
(5 votes)
Knowledge.pdf
Knowledge.pdfขอบฟ้าแห่งความรู้1118 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

การศึกษาที่เน้นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างศิษย์กับอาจารย์ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องถนอมรักษาไว้ เพราะว่าในโลกไร้พรมแดนหรือยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกส่งผ่านเครื่องจักร เช่น คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ จะหายไป เพราะจะมีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ นักเรียนอาจจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์โดยตรง แต่เรียนจากจอทีวี หรือคอมพิวเตอร์ ไม่มีสายใยสัมพันธ์ทางจิตใจที่อบอุ่น เด็กๆ ที่ต้องการเลียนแบบและพึงพาจะหันไปหาเครื่องจักรที่ไร้วิญญาณ
22222
(9 votes)
Royal_twelve_months.pdf
Royal_twelve_months.pdfพระราชพิธีสิบสองเดือน1649 viewsพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นี้ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น "ยอดของความเรียงอธิบาย"
22222
(6 votes)
lutthichian4_5.pdf
lutthichian4_5.pdfบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๔ - ๖1228 viewsProf. Chamnong Tongpraset

"Sources of Chinese Tradition"
22222
(6 votes)
Conduct.pdf
Conduct.pdfจรรยาบรรณของข้าราชการ1184 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

"จรรยาบรรณในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลายท่านพูดกันว่า ศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง ศีลธรรมที่ว่าเสื่อมนั้น ส่วนใหญ่เป็นจรรยาบรรณ นั่นเอง แต่เราองไม่ได้มองว่า จรรยาบรรณเสื่อม เรามาพูดกันว่า ศีลธรรมเสื่อม ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องจรรยาบรรณได้ บางที่จะลดปัญหาศีลธรรมลงไปได้มาก

ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คืออะไร สัมพันธ์กันอย่างไร?"

หนังสือจรรยาบรรณของข้าราชการ จะมีคำตอบสำหรับปัญหานี้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้แต่งโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เมื่อคราวพระเดชพระคุณท่านได้รับเชิญไปอภิปรายร่วมกันเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประธาน ปปป. เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
22222
(3 votes)
a018.jpg
a018.jpgท้าวสักกะขอพระนางมัทรี1275 viewsฝ่ายท้าวสักกะเทวราชทรงเล็งเห็นว่า หากมี ผู้มาทูลขอพระนางมัทรีไป พระเวสสันดร ก็จะทรงลำบาก ไม่อาจบำเพ็ญเพียรได้เต็ม ความปรารถนา เพราะต้องทรงแสวงหาอาหาร ประทังชีวิต ท้าวสักกะจึงแปลงองค์เป็นพราหมณ์ มาขอรับบริจาคพระนางมัทรี พระเวสสันดร ก็ทรงปิติยินดีที่จะได้ประกอบทารทานคือการ บริจาคภรรยาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พระนาง มัทรีก็ทรงเต็มพระทัยที่จะได้ทรงมีส่วน ในการ บำเพ็ญทานบารมีตามที่พระเวสสันดร ทรงตั้งพระทัยไว้ เมื่อได้รับบริจาคแล้ว ท้าวสักกะก็ทรงกลับ คืนร่างดังเดิม และตรัสสรรเสริญอนุโมทนา ในกุศลแห่งทาน บารมีของพระเวสสันดร แล้วถวายพระนางมัทรีกลับคืนแด่พระเวสสันดร22222
(7 votes)
447 files on 45 page(s) 37